Rafpro
o násslužbyprojekcedozory stavebreality a rekonstrukcekontakt English

SLUŽBY

Naše činnost pokrývá veškeré projekční práce, inženýrskou činnost a autorský dozor po celou dobu stavby od prvních studií a výběru místa pro stavbu přes realizaci až po kolaudaci.

Projektová činnost:

 • Novostavby i rekonstrukce
 • Bytová výstavba
 • Intriéry obchodních jednotek
 • Restaurace
 • Bytová architektura
 • Přestavba bytových jader
 • Stavebně architektonické studie
 • Projekty pro stavební povolení
 • Prováděcí projekty
 • Projekty změny stavby před dokončením a dokumentace skutečného provedení
 • Zaměření objektů – digitální pasportizace

Inženýrská činnost:

 • Zastupování klienta při vyřizování stavebního povolení a kolaudace
 • Pomoc při výběru dodavatele

Výpomoce při přejímce bytů od developerských společností

 • Víme na co se zaměřit při přebírání bytů a domů od developerských a stavebních společností

Autorský a technický dozor

 • zastupujeme stavebníka při realizaci staveb, hlídáme jeho finance, kontrolujeme kvalitu provedení a termíny dokončení stavby

REALITY A REKONSTRUKCE

 • prodáváme a pronajímáme nemovitosti
 • hodnotíme stavebně technický stav bytů a domů
 • hodnotíme správnost provedení stavebních prací po rekonstrukcích i u novostaveb
 • ověřujeme energetickou náročnost staveb
 • provádíme rekonstrukce bytů a domů
 • vyhotovíme projektovou dokumentaci včetně zajištění stavebního povolení na danou nemovitost

Energetika

Naše činnost pokrývá veškeré energetické výpočty a optimalizace související s nízkou energetickou náročností a vyšší energetickou efektivností budov vždy v souvislosti s požadavky zákazníka.

 • DOKUMENTY DANÉ ZÁKONNOU POVINNOSTÍ
  (Z. 406/2000 SB. O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ, V PLATNÉM ZNĚNÍ)

  • Energetické audity a Energetické posudky
  • Průkazy energetické náročnosti budov
  • Kontroly účinností kotlů a rozvodů tepla
  • Kontroly účinnosti klimatizací
 • DOTAČNÍ TITULY A FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH PROJEKTŮ


  • NZÚ – Nová Zelená úsporám rodinné domy po celé ČR - bytové domy v hl. městě Praze
   www.novazelenausporam.cz

  • IROP – Integrovaný regionální operační program (EU) - bytové domy mimo hl. město Prahu
   www.strukturalni-fondy.cz

  • OPŽP – Operační program Životního prostředí (EU) - veřejné budovy – města, obce
   www.opzp.cz

  • OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - malé, střední a velké podniky mimo hl. město Prahu
   www.oppik.cz, www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani

  V této sekci zákazníkům nabízíme zpracování energetického hodnocení dle aktuálních požadavků jednotlivých výzev, zpracování projektových dokumentací v požadovaných stupních i dotační management - administraci projektu. Tyto zakázky řešíme od výpočtu bilancí nejefektivnějších energetických opatření zahrnující návrh parametrů nové obálky budovy zateplení, výplní dveřních a okenních otvorů, porovnání možných variant zásobování objektu energiemi až po návrh barevnosti fasády a souvisejících klempířských, zámečnických a truhlářských prvků. Nabízíme podání a zajištění vyřízení dotačních programů úspor energií.

 • OSTATNÍ ENERGETICKÉ SLUŽBY

  • Studie proveditelnosti – Optimalizace úspor
  • Analýzy potenciálu energetických úspor (vhodný podklad pro rozhodnutí o financování metodou EPC – Energy performance contracting – Energetické služby se zárukou či EC – Energy contracting – Energetické služby)
   www.apes.cz/cs/uspory-energie-se-zarukou
  • Výpočty tepelnýchh ztrát
  • Termovizní měření budov - měříme úniky tepla obvodovými konstrukcemi staveb
   www.unikytepladomu.cz

© 2023 Rafpro s.r.o.