Rafpro
o násslužbyprojekcedozory stavebreality a rekonstrukcekontakt English
obr0

RD Klínec I

Bytová výstavba

Dvougenerační dům byl projektován v souladu se standardy pro navrhování budov spadajících do třídy nízkoenergetických. Třída energetické náročnosti hodnocené budovy je třída B, úsporná. V objektu jsou navrženy dvě bytové jednotky, jedna pro mladé o dvou
NP a pro rodiče o jednom NP. Jednotky jsou vzájemne odděleny mezibytovou stěnou. Nosné i nenosné konstrukce jsou montovány
ze systému dřevěných sendvičových panelů. Vnitřní výplň svislých i vodorovných sendvičových panelů mineralní vlna, z exteriéru jsou obvodové panely opatřeny vrstvou tepelné izolace z polystyrenu 100 mm, s parametry součinitele prostupu tepla U=0,17W/m2K. Zasklení oken čiré izolační dvojsklo v hliníkovém distančním rámečku U=1,1W/m2K.

obr0obr1obr2obr3obr4obr5obr6obr7obr8obr9

© 2024 Rafpro s.r.o.